Concert for Nadopasana

Played mrudangam for the vocal concert of Vid. Niranjana Srinivasan at Dakshinamurthy Auditorium, R.K. Mutt Road, Mylapore on 13th Sep 2008. The concert was organized by Nadopasana.

 

Artists:

Vocal: Vid Niranjana Srinivasan

Violin: Vid Sudha R.S. Iyer

Mrudangam: R. Ramkumar (That’s me)

 

List of songs:

1) calamEla (varnam) – darbAr – Adi – tiruvOTriyUr tyAgayyar

2) vijayAmbikE – vijayanAgari – Adi – muthiAh bhAgavatar (S)

3) nArAyaNa divya nAmam – mOhanam – Adi – pApanAsam sivan (A)

4) shrI pArthasArathinA – suddha dhanyAsi – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (S)

5) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

6) kAkkai ciraginilE – sivaranjani – Adi – subramaNya bhArati (O)

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert at Vidwath Samajam, Mylapore

Played mrudangam for the vocal concert of Vid. Ganga Mani at Sri Thiagaraja Sangeetha Vidwath Samajam, Mylapore on 27th Aug 2008.

Artists:

Vocal: Vid Ganga Mani

Violin: Vid Karaikal Venkatasubramaniam

Mrudangam: R. Ramkumar (That’s me)

 

List of songs:

1) jalajAkSA (varnam) – hamsadwani – Adi – mAnmbuchAvaDi venkaTa subbaiyer (S)

2) shrI mahAganapatE – AbhOgi – kandDa cApu – n.s. rAmacandran (AS)

3) jaya jaya padmanAbha – maNiranG – Adi – swAti tirunAL

4) hiraNmayIm – lalitA – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (ANS)

5) dinamaNi vamsha – harikAmbhOji – Adi – tyAgarAja 

6) koluvaiyyunnADE – bhairavi – Adi – tyAgarAja (AST)

7) dasharatha rAma gOvindA – yadukulakAmbOji – misra cApu & catusra Ekam – bhadrAcala rAmadAsa

8 ) shAntam shAsvatam apramEyamanagham – shLOkam – yamunAkalyANi

shrI rAmacandra krupAlu – yamunAkalyANi – misra cApu – tulsidAs

9) shrI venkaTEsanAtham – brindAvana sArangA – Adi (tg) – gaurishankar sthapathi

10) ni nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)