Concert for Kartik Fine Arts

Played my first concert of this year’s December music season for Kartik Fine Arts today at Narada Gana Sabha Mini Hall.  Listing the artist details and songs rendered below:

Vocal: R. Shridhar

Violin: M.S.G. Suresh Kumar

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Narada Gana Sabha Mini Hall

Sabha: Kartik Fine Arts

List of songs:

1) viribONi (varnam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) tatvamariya taramA – rItigowLa – Adi – pApanAsam sivan (O)

3) vADErA deivamu – pantuvarALi – Adi – thyAgarAja (ANS)

4) anupama guNAmbudhi – aTANA – kanDa cApu – thyAgarAja

5) shrI rAjagOpAla – sAvEri – Adi – muthuswAmi dIkSitar (ANST)

6) harihara sutanE – AbhOgi – Adi – periasAmi thUran

7) karpagamE – madyamAvati – Adi – pApanAsam sivan

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Aditya Venkatesh @ Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam yesterday (11th Dec 2008) for the vocal concert of Aditya Venkatesh at Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai.  The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan. 

 

Artists:

Vocal:  Aditya Venkatesh

Violin:  M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

List of songs:

 

1) mAl marugan (varnam) – hindOLam – Adi – tanjAvUr shankara iyer

2) nenaruncarA – simhavAhini – Adi – thyAgarAja (S)

3) nekkurugi – AbhOgi – Adi – pApanAsam sivan (AS)

4) iniyAgilum – sAvEri – Adi – lalitAdAsar (A)

5) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi – kanDa cApu – svAti tiruNAL

6) unnai allAl – kalyANi – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

7) nagumOmu galavAni – madhyamAvati – Adi – thyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Aditya Venkatesh @ Brahma Gana Sabha, Chennai

Played mrudangam today for the vocal concert of Aditya Venkatesh at Sivagami Pethachi Auditorium, Luz Church Road, Alwarpet.  The concert was organized by Brahma Gana Sabha. 

 

Artists:

Vocal:  Aditya Venkatesh

Violin:  K.P. Haricharan

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

List of songs:

 

1) Era nApai (varnam) – tODi – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (O)

2) tuLasi daLa – mAyAmALavagowLa – rUpakam – thyAgarAja (ONS)

3) AnandAmritAkarshiNi – amritavarshiNi – Adi – muthuswAmi dIkSitar (S)

4) singAravElavan vandAn – Anandabhairavi – Adi – pApanAsam sivan (O)

5) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi – kanDa cApu – svAti tiruNAL

6) bhajana sEya rAdA – dharmavati – rUpakam – mysore vAsudEvAcAr (ANST)

7) mahAdEva shiva shambhO – rEvati – Adi – tanjAvUr shankara iyer


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)