TM Krishna @ Bharat Sangeet Utsav 2006, Chennai

Venue: Satguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, TTK Road, Chennai

Date: 04 Nov 2006

Organizer: Carnatica (Bharat Sangeet Utsav 2006)

Vocal: Sri T.M. Krishna

Violin: Sri Sriram Parasuram

Mridangam: Sri Umayalpuram K. Sivaraman

Khanjira: Sri B. Sree Sundar Kumar

 

List of songs:

1) sAmi nI pai (varnam) – Anandabhairavi – kanDa aTa – vInai kuppaiyer

2) pankaja lOchana – kalyANi – misra chApu – swAti tiruNAL (NS)

3) dalachinavAru – danyAsi – Adi – subbarAya sAstri (A)

4) manavyALakim – naLinAkAnti – Adi – thyAgarAja

5) upachAramu – bhairavi – Adi – thyAgarAja (ANST)

6) parulanamAta (jAvaLi) – karnAtaka kApi – Adi – darmapuri subbarAyar

7) karacharaNa (viruttam) – mAyAmALavagOwLai, sahAnA, varALi & dEvagAndhAri

    ennEramum – dEvagAndhAri – Adi – gOpAlakrishna bhArati

8 ) thillAnA (tOm tOm tadara) – pUrNachandrikA – Adi – rAmanAtapuram srInivAsa iyengAr

(Key: A=alapanai, N=neraval, S=swaram, T=taniavartanam) 

Taniavartanam included the chatusra and tisra nadais.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s