Concert for Shri Parthasarathy Swami Sabha

Vocal: Rithvik Raja

Violin: Aditi Krishnaprakash

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Vidya Bharati, Bhimasena Garden Street (Opp. Sanskrit College), Mylapore

Sabha: Shri Parthasarathy Swami Sabha

List of songs:

1) calamEla (varnam) – nATTakurinji – Adi – mUlaivITTu rangaswAmi naTTuvanAr (O)

2) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – swAti tiruNAL (ONS)

3) I vasudhA – sahAnA – Adi – thyAgarAja (A)

4) sabhApathikku vEru deivam – AbhOgi – rUpakam – gOpAlakrishna bhArati (OS)

5) marivErE – shanmugapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (O)

6) nAdOpAsanA – bEgaDa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) ni ri ni ri ga ma ga ri sa (tillAnA) – pUrvi – rUpakam – tirugOkaraNam vaidyanAtha iyer

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s