Concert with Anahita Ravindran at Sri Krishna Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of  Anahita Ravindran. The concert was organized as a part of the Gokulashtami Sangeetha Utsavam at Sri Krishna Gana Sabha, Chennai.

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Anahita Ravindran

Violin:  S. Raghavasimhan

Mrudangam:  R. Ramkumar

Ghatam:  S. Krishna


Venue:  Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, Chennai (Gokulashtami Sangeetha Utsavam, 2011)

 

List of songs:

1) tAmarasakshamunu (varNam) – behAg – catusra maTyam – citravINA n. ravikiraN (O) 

2) bAlakrishnan pAdamalar – dhanyAsi – rUpakam – pApanAsam sivan (A)

3) bAgAyanayya – candrajyOti – Adi – tyAgarAja  (AS)

4) cEtashrI bAlakrishnam – jujAvanti – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (O) 

5) tAyE tripura sundari – sudha sAvEri – kanDa cApu – periasAmi tUran (S) 

6) lOla gOpabAla – bhairavi – Adi – UthukkADu venkaTa subbaiyer (ANST)

7) undU madakaLiTran (tiruppAvai) – sAvEri – misra cApu – ANDAL 

8 ) ninnu jUDa galigE (padam) – punnAgavarALi – tisra tripuTa – kSEtragna (O) 

9) gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtar 

10) shrI krishnAya vAsudEvAya (shlOkam) – suruTTi 

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s