Concert with Vidya Subramanian for Bharat Kalachar

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharat Kalachar, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalSmt. Vidya Subramanian

ViolinSmt. Aarti Shankar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  YGP Auditorium, Tirumalai Road, T. Nagar, Chennai

 

List of songs:

1) vakratunDa mahAkAya (shlOkam) – nATTai

    varalakSmIm bhajarE – saurAshTram – Adi – muthusvAmi dIkSitar (O)

2) evarUrA – mOhanam – misra cApu – tyAgarAja (AS)

3) gOpakumArA – aTANA – rUpakam – UthukkADu venkaTakavi

4) pAhi jagajjanani – vAcaspati – Adi – svAti tiruNAL (ANST)

5) enta muddO – bindumAlini – Adi – tyAgarAja

6) rAgam tAnam pallavi – bhairavi – Adi (tisra gati) – eDuppu: samam, arudi: 10 akSaram

pallavi wordings: “murugA tirumAl marugA, muthukumAra”

7) vaDivum dhanamum (viruttam) – sAvEri, shanmugapriyA, Anandabhairavi, rasikapriyA – aruNagiri nAthar

     aRuL seyya – rasikapriyA – Adi – kOTishvara ayyar

8 ) karuNai deivamE – sindhubhairavi – Adi – madurai shrInivAsan

9 ) tanOm taka dhIranA (tillAnA) – durgA – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s