Concert with Vidya Subramanian at The Music Academy, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by The Music Academy, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri R. Raghul

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  The Music Academy, Chennai (HCL Concert Series)

List of songs:

1)  vakratunDa mahAkAya (shLOkam) – hamsadhvani, sAvEri

      sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) mAmava raghurAmA – sArangA – rUpakam – tyAgarAjA (S)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (A)

4) navaratnamAlinIm – gamakakriyA – kanDa Ekam – muthusvAmi dIkSitar (AS)  

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIshvara iyer

6) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) rAgam tAnam pallavi – cArukEsi – kanDa tripuTa (2 kaLai)

pallavi wordings: “nI padamulE gatiyani yuNTi, shrI rAmA sadA”

     eDuppu: 4 akSaram after samam, arudi: 10 akSaram

8 ) sakhi prANa – cencuruTTi – Adi – dharmapuri subbarAyar

9) tOm tru dru dAni (tillAnA) – darbArikAnaDA – Adi – lAlguDi jayarAman 

10) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s