T.M. Krishna at BSV Trust’s Dikshitar Akhandam

Venue: Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, RK Mutt Road, Mylapore, Chennai
Organizer: Bharatiya Sangeetha Vaibhavam
Theme: Dikshitar Akhandam

Vocal: T.M. Krishna
Violin: R.K. Shriramkumar
Mrudangam: K. Arunprakash

List of songs:
1) mangaLadEvatE – mArgadEshi (A)
2) sAmi ninnE kOri (varNam) – shrIranjani (AN)
3) shrI valmIkalingam – kAmbOji (AN)
4) bAlagOpAla – bhairavi (A)
5) shrI guruguha mUrtE – udayaravicandrikA (O)
6) shrI vEnkaTagirIsham – suraTi (OS)
7) varadarAja pAhi (nOTTusvaram) – shankarAbharaNam

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Song no. 2 (varnam) in the above list is composed by Ramaswami Dikshitar. T.M. Krishna said the speciality of this varnam is that in the charanam, the first swaram is composed by Ramaswami Dikshitar while the next three are composed by Shyama Shastri, Chinnaswami Dikshitar and Muthuswami Dikshitar respectively.

Tmk_22mar15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s