Abhishek Raghuram at Bala Vinayakar Temple, Warren Road, Chennai

Venue: Bala Vinayakar Temple, Warren Road, Mylapore, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: Mysore Srikanth
Mrudangam: Anantha R. Krishnan

List of songs:
1) giri rAja sutA – bangALA (O)
2) gaNarAjEna – Arabhi (AS)
3) vallabha nAyakasya – bEgaDA (ANS)
4) pAlintuvO – kAntAmaNi (S)
5) budhamAshrayAmi – nATTakurinji (N)
6) gaNapatE mahAmatE – kalyANi (ST)
7) kArtikEya – tODi
8) tiruvum kalviyum – sarasAngi (ANST)
9) sodanai – kApi
10) maitrIm bhajata – rAgamAlikA
11) nI nAmA rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

One thought on “Abhishek Raghuram at Bala Vinayakar Temple, Warren Road, Chennai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s