Abhishek Raghuram at R.A. Puram, Chennai

Venue: Siddhi Buddhi Sametha Sri Karpaga Vinayakar Temple, R.A. Puram, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: L. Ramakrishnan
Mrudangam: Patri Satish Kumar

List of songs:
1) gajAnanayutam – chakravaham (O)
2) gaNarAjEna – Arabhi (AS)
3) kari kaLAbha mukham – sAvEri (ANST)
4) shrI vAtApi – sahAnA (O)
5) angArakam – suruTTi (AN)
6) sidhi vinAyakam – cAmaram (AST)
7) tEruvadeppO – khamAs (O)
8) irakkam – behAg
9) candrashEkharA – sindhubhairavi
10) ni nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abr_rapuram220915

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s