Abhishek Raghuram for Rasikapriya, Chennai

Organizer: Rasikapriya
Venue: CMI Auditorium, Siruseri, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: N.C. Bharadwaj
Tambura: Balaji

List of songs:
1) calamEla (varNam) – darbAr
2) girirAja sutA – bangALA
3) mArajananIm – nATakapriyA (ANS)
4) shrI rAja rAjEshvari – pUrNacandrikA (O)
5) pAlintuvO – kAntAmaNi (AS)
6) tyAgarAja yOga vaibhavam – Anandabhairavi  (ANST)
7) shringAra rasamanjarim – rasamanjari (A)
8) brOvavammA – nIlAmbari
9) Edi nI bAhubala – kApi (A)
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

One thought on “Abhishek Raghuram for Rasikapriya, Chennai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s