Sikkil Gurucharan @ Sringeri Bharathi Vidyashram, Chennai

Venue: Sringeri Bharathi Vidyashram,Venkatnarayana Road, T. Nagar, Chennai

Date: 28th Sep 2006

Vocal: Sri Sikkil C. Gurucharan

Violin: Sri M.R. Gopinath

Mridangam: Sri K. Arun Prakash

Khanjira: Sri Anirudh Athreya (?)

List of songs:

1) inta chalamu (varnam) – bEgada – Adi – vInai kuppaiyer

2) saraswati namastubhyam – slOkam – saraswati

saraswati namOstutE – saraswati – rUpakam – g.n. bAlasubramaniam (S)

3) gItavAdya – nAtakapriyA – Adi – tanjAvur shankara iyer

4 ) anbu kondennai – Arabhi – misra chApu – m.m. dhandapANi dEsikar (AS)

5) vINAbhEri – AbhEri – Adi – muthuswAmi dIkshitar

6) ambA nIlAmbari – nIlAmbari – Adi – tanjAvUr ponniAh piLLai

7) enraikku siva kripai – mukhAri – misra chApu – nIlakanta sivan

8) rAgam tAnam pallavi (RTP) – kharaharapriyA – Adi (2 kalai)

pallavi wordings: “dEvI shAlini manju bhAshiNi, sringEri nivAsini”

9 ) srI chakra rAja – rAgamAlikA – Adi – agastyar

10) jagajjanani – ratipatipriyA – Adi – ghanam krishna iyer

11) chinnan chiru pEN pOlE – sindhu bhairavi – Adi (tisra gati) – uLundUrpEttai shanmugam

12) thiruppugazh – dEsh – kanda triputa – aruNagirinAthar (?)

13) thillAna – kamAs – Adi – lAlgudi g. jayarAman

14) pavamAna (mangaLam) – sowrAshtram – Adi – thyAgarAja

The pallavi line in the RTP i.e, “dEvI shAlini manju bhAshiNi, sringEri nivAsini” was structured as follows (A=aksharam): (starts at samam) dE (1A) vI (1A) shA (1A) li (0.5A) nI , (1A) man (1A) jU (1A) bhA , (1A) shi (0.5A) Ni (+ gap = 3A) srin (1A) gE , (1A) ri (0.5A) ni (0.5A) vA , (1A) sini (1A). Total = 16A = total akshara count of Adi tAla (2 kalai).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s