Concert for Sri Krishna Gana Sabha (2010 Gokulashtami Series)

Played mrudangam for the vocal concert of Subhiksha Rangarajan at Sri Krishna Gana Sabha, in their annual Gokulashtami series.

The song list is as follows:

Vocal:  Subhiksha Rangarajan

Violin: Parur M.S. Ananthakrishnan

MrudangamR. Ramkumar

Khanjira: G. Hariharasarma

Venue:  Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, Chennai

List of songs:

1) sarasUDa (varnam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer (S)

2) kSIra sAgara – dEvagAndhAri – Adi – tyAgarAja

3) kaNNanai paNi manamE – shanmukhapriyA – Adi – pApanAsam sivan (AS)

4) pAhi shrI girirAja sutE – Anandabhaivari – rUpakam – shyAma sAstri (AS)

5) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi – kanDa cApu – swAti tiruNAL

6) ranganAyakam – nAyaki – Adi – muthuswAmi dIkSitar

7) rAgam tAnam pallavi – kAmbOji – Adi (2 kaLai) (T)

pallavi wordings: “harE rAma gOvinda murArE, mukunda shaurE murahara”

kalpanA swarams in kAmbOji, varALi, sivaranjani & behAg

8 ) kaNNanai kANbadeppo – rAgamAlikA – Adi – sudhAnanda bhArati

9) tanOm ta na tOm ta (tillAnA) – dvijAvanti – Adi – lAlguDi jayarAman

10) cUDarE celulAra – pantuvarALi – misra cApu – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

4 thoughts on “Concert for Sri Krishna Gana Sabha (2010 Gokulashtami Series)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s