Abhishek Raghuram for Rasika Fine Arts, Chennai

Organizer: Rasika Fine Arts
Venue: Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, West Mambalam, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Kumbakonam Swaminathan

List of songs:
1) duDukugala – gauLa (O)
2) mariyEmi kAvalanu – kannaDA (AS)
3) ETi janma – varALi
4) lakSaNamulu – sudha sAvEri (AST)
5) intanucu – guNTakriyA (OS)
6) shrI rAmA jaya rAmA – yadukulakamboji 
7) ElarADA – bhairavi (O)
8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi
9) mAmava paTTAbhirAma – maNirang
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s