Concert with Vidhya Raghavan at Sastri Hall, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Vidhya Raghavan. The concert was organized by Sumanasa Foundation & V-Excel Educational Trust at Sastri Hall, Mylapore, Chennai for differently-abled children.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vidhya Raghavan

Violin: Lavanya Raman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  karuNimpa (varNam) – sahAnA – Adi – tiruvOTriyUr tyAgayyA

2) brOcEvArevarE – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAkA shashi vadanA – takkA – Adi – tyAgarAja 

4) mA jAnakI – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (AST)

5) sApashyat – jOnpuri – Adi – tirupazhanam pancApakEsar

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Nivedita Narayanan for TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Nivedita Narayanan. The concert was organized by TTD, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Nivedita Narayanan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) brindAvana nilayE – rItigauLa – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

3) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – svAti tiruNAL (ANS)

4) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr

5) gandhamu puyyarugA – punnAgavarALi – Adi – tyAgarAja

6) dayarAni dayarAni – mOhanam – kanDa cApu – tyAgarAja (AS)

7) ETi janma – varALi – misra cApu – tyAgarAja

8 ) kSaNamEva gaNyamanyE – bauLi – Adi – UthukADu venkaTakavi

9) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (AST)

10) vaira kirIDam aNindu (viruttam) – sAvitrI

        vEnkaTaramaNan – sAvitrI – Adi – brazil subramaNiam

11) ashTalakSmI namOstutE – rAgamAlikA – Adi – citravINA ravikiraN

12) muddugArE yashOdA – kurinji – Adi – annamAcAryA

13) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madhyamAvati – Adi – purandaradAsa

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Shri R. Suryaprakash at Ambattur, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Shri R. Suryaprakash. The concert was organized during the chaturmasya vratam of the acharya of Shri Chakra Maha Meru Peedam at Ambattur, Chennai.

Shri Suryaprakash sang very well. Performing at venues different from the usual city based auditoriums somehow always has its charm and this one was no exception. Overall, a very satisfying experience.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Shri R. Suryaprakash

Violin: Villivakkam Shri Raghuraman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  shruti smriti purANam (shlOkam) – cittaranjani

     nAda tanumanisham – cittaranjani – Adi – tyAgarAja (S)

2) jAlandhara – valaji – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (ANS)

3) kamalAmbA – Anandabhairavi – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (O)

4) sEvikka vEnDum – AndOlikA – Adi – muthuthAnDavar (S)

5) abhayAmbA jagadambA – kalyANi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (AST)

6) puNNiyam oru kODi – kIravANi – Adi – periasAmI thUran (O) 

7) ten pazhani vElavanE (viruttam) – rAgamAlikA (behAg, dvijAvanti, sindhubhairavi)

    nALai enru oruNAL varumA – sindhubhairavi – Adi – yAzhpANam vIramaNi

8 ) veLLai tAmarai – bhImpLAs – Adi – subramaNya bhArati

9) dEvan kE pati – darbAri kAnaDA – rUpakam – svAti tiruNAL (O)

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

11) vAzhiya senthamizh – madhyamAvati – Adi – subramaNya bhArati

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vikram Raghavan at Karpagam Gardens

Played mrudangam for the vocal concert of Vikram Raghavan. The concert was organized by Karpagam Gardens Sat Sangh, Chennai as a part of their Gokulashtami Celebrations.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vikram Raghavan

Violin: M. Rajeev

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

Sabha:  Karpagam Gardens Sat Sangh, Adyar, Chennai

List of songs:

1)  shrI krishnam – tODi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (OS)

2) pankaja lOcana – kalyANi – misra cApu – swAti tiruNAL (ON)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (AS)

4) evari mATa – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST) 

5) gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtha

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha 

7) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Svanubhava Jaffna 2012!

Svanubhava is happening in Jaffna from 16th to 18th August 2012 and is also being web cast live at http://svanubhava.blogspot.in/

 

The schedule is as follows:

Thursday 16th August 2012

2:30 PM – Bharatanatyam Workshop by Smt. Alarmel Valli at Veerasinham Hall

Friday, 17th August 2012

2:30 PM – Carnatic Classical Workshop by Sri P. Unnikrishnan at Kailasapathi Hall, Jaffna University

6:30 PM – Bharatanatyam Performance by Smt. Alarmel Valli (Bharatanatyam), Kum. Deepika Varadarajan (Vocal), Smt. Jayashree Ramanathan (Nattuvangam), Kum. K.P. Nandini (Violin), Sri Sriganesh Ramamurthy (Mrudangam) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

18th August 2012

10:00 AM – Interactive Session with Sri Nagai Sriram (Violin), B. Ganapathyraman (Violin) and Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Veerasinham Hall

11:00 AM – Carnatic Classical Vocal by Sri T. M. Krishna at Veerasinham Hall

6:30 PM – Carnatic Classical Concert by Sri P. Unnikrishnan (Vocal), Sri Nagai R. Sriram (Violin), Sri B. Ganapathyraman (Mrudangam), Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

Concert with Vidya Subramanian

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri S.V. Sudarshan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

 

List of songs:

1)  shrI sarasvati hitE – mAnji – Adi – muthusvAmi dIkSitar  

2) pAlayamAm pArvatIsha – kannaDa  – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

3) agastIshvaram – lalitA – mishra cApu – muthusvAmi dIkSitar

4) pAlayamAm brihadIshvara – nAyaki – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) parimaLa ranganAtham – hamIrkalyANi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

6) kaumAri gaurivELAvaLi – gaurivELAvaLi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

7) paradEvatA – dhanyAsi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

8 ) shrI vENugOpAla – kurinji – mishra jampa – muthusvAmi dIkSitar

9) dharma samvardhani – madhyamAvati – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Jayashri Jayaramakrishnan

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Jayashri Jayaramakrishnan. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Jayashri Jayaramakrishnan

Violin: Shri Kovai Chandran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

List of songs:

1) mAnasa guruguharUpam – Anandabhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar  

2) EkAmrEshanAyikE – shuddha sAvEri  – Adi – muthusvAmi dIkSitar 

3) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

4) sundarEshvarAya namastE – shankarAbharaNam – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) lalitAmbikAm cintayAmyaham – dEvakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar

6) hiraNmayIm – lalitA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

My concerts this December music season

Giving below a list of the concerts I am playing this season. Please drop by in case time permits.

https://ramsabode.wordpress.com/my-concerts/

 

December  2011

3rd Dec 2011 – Saturday – 6:30 to 9:00 PM – Deekshita Venkataraman(Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore (Music Education Trust)
5th Dec 2011 – Tuesday – 6:30 to 9:00 PM –  Jayalakshmi Sekar (Veena), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore (Music Education Trust)
8th Dec 2011 – Thursday – 2:00 to 4:00 PM –  Rahul Narayanan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Meenakshi Sundararajan College Auditorium, Arcot Road, Kodambakkam (Meenakshi Sundararajan Fine Arts)
8th Dec 2011 – Thursday – 6:00 PM –  Vikram Raghavan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sri Vanamamalai Mutt, Triplicane
10th Dec 2011 – Saturday – 4:30 to 6:00 PM –  Pallavi Prasanna Madhyastha (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada Street, Mylapore (Bharatiya Vidya Bhavan)
10th Dec 2011 – Saturday – 6:30 to 9:00 PM – Vidya Subramanian (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Narada Gana Sabha, Mylapore (Narada Gana Sabha)
11th Dec 2011 – Sunday – 7:00 to 9:00 PM – Niranjana Srinivasan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Madhava Perumal Temple, Mylapore
15th Dec 2011 – Thursday – 2:15 to 3:45 PM –  J. Sriram (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Vani Mahal, G.N. Chetty Road, T. Nagar (Shri Thyaga Brahma Gana Sabha)
16th Dec 2011 – Friday – 2:00 to 4:00 PM –  S.R. Mytreyi (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada Street, Mylapore (Kartik Fine Arts)
19th Dec 2011 – Monday – 1:30 to 3:00 PM – Brinda Manickavasagam (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Mylapore Fine Arts Club, Musiri Subramaniam Road, Mylapore (Mylapore Fine Arts Club)
21st Dec 2011 – Wednesday – 4:00 to 6:00 PM –  Aravind Sundararajan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Ragasudha Hall, 85/2 Luz Avenue, Mylapore (Naada Inbam)
23rd Dec 2011 – Friday – 12:00 to 1:30 PM – Kartik Narayanan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore (Sri Kapali Fine Arts)
23rd Dec 2011 – Friday – 5:30 to 7:30 PM –  Niranjana Srinivasan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Kalyan Nagar Association Hall, Mandaveli (Ayyapa Bhakta Jana Samaj)
24th Dec 2011 – Saturday – 1:30 to 3:00 PM – Deekshita Venkataraman (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore (Sri Kapali Fine Arts)
25th Dec 2011 – Sunday – 1:00 to 2:30 PM – Rahul Narayanan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet (Brahma Gana Sabha)
28th Dec 2011 – Wednesday – 1:30 to 3:00 PM – Kartik Narayanan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Nungambakkam Cultural Academy
29th Dec 2011 – Thursday – 5:00 to 7:00 PM – Niranjana Srinivasan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sri Kasi Viswanatha Temple, Mambalam (Hamsavinodini)
31st Dec 2011 – Saturday – 12:30 to 2:00 PM – S. Malavika (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Vidya Bharati, Bheemasena Garden Street, Opp. Sanskrit College, Mylapore (Sri Parthasarathy Swamy Sabha)
31st Dec 2011 – Saturday – 5:00 to 6:00 PM – Kartik Narayanan (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Sri Parthasarathy Swami Temple, Triplicane
JANUARY 2012
4th Jan 2012 – Wednesday – 4:30 to 6:30 PM – R. Raghavendra (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Swamy’s Hall, R.K. Mutt Road, Mandaveli (Sriranjani)
6th Jan 2012 – Friday – 6:30 to 9:00 PM – Sangeetha Ayyar (Vocal), R. Ramkumar (Mrudangam) @ Kalakshetra Colony, Tiruvanmiyur (Ambalam)

Chennai (December) Music Season 2010 – 2011

Must be wondering why a post on this when August has just about started. Just to inform that I have started compiling this year’s Chennai (December) Music Season schedule (2010 – 2011) from different sources  in the Concerts in Chennai page of this blog (https://ramsabode.wordpress.com/concerts-in-chennai/). Will keep updating as and when I keep getting more artist/ sabha schedules.

Concerts in Bangalore today

Today’s concerts:

1) 5:30PM – Carnatic Vocal by Ganesh (of Ganesh-Kumaresh fame … yes .. violin artist), accompanied by Kumaresh on the violin, V.Praveen on the mridangam and N.Amrith on the khanjira at Sri Ramana Maharishi Academy for the Blind, 3rd Cross, 3rd Phase, JP Nagar

2) 6PM – Bangalore Gayana Samaja – Carnatic Violin Duet by Mysore Manjunath and Mysore Nagaraj. They will be accompanied by Sri Srimushnam Raja Rao on the mridangam and Sri Vyasa Vittala on the khanjira. The flyer had the name of Sri T.V. Sankaranarayanan for today’s concert but may be he is unable to come.

3) 6PM – Carnatic Vocal recital by Maharajapuram S Ramachandran at Purandara Bhavan, 8th Main Road, HAL 2nd Stage, behind Indiranagar Club. Concert organized by Indiranagar Sangeetha Sabha

4) 6:30PM – Carnatic Vocal by S.S. Vignaraja at Sri Jayarama Seva Mandali, 492/A, 1st Main, 8th Block, Jayanagar. Concert organized as a part of “Krishnotsava” by Percussive Arts Centre.

5) 6:30PM – Carnatic Vocal by Kalavathy Avadhoot at MES College, 15th Cross, Malleswaram.

Bangalore Gayana Samaja Music Conference

Bangalore Gayana Samaja’s 38th music conference starts today at the Bangalore Gayana Samaja Auditorium, K.R. Road, Bangalore (Ph: 26506049, email: gayanasamaja@vsnl.net) . The theme of the conference is “Karnatakada Vaggeya Vaibhava (Splendor of Compositions of Karnataka Composers)”. The following are the expert sessions and concerts scheduled:

13th Aug 2006 (Sunday)

10:00AM – Inauguration

6:00PM – Saxaphone: Kadri Gopalnath, Violin: A. Kanyakumari,Mridangam: V.Praveen, Ghatam: Vaikkom Gopalakrishnan, Khanjira: A.S.N.Swamy, Morsing: B.Rajasekar

14th Aug 2006 (Monday)
9:45AM to 12:15PM – Invocation: Compositions of Purandaradasa – Saralaya Sisters; Inauguration of expert sessions and keynote address – Dr. V.V. Srivatsa; Aesthetics in Music – Bombay Jayashri Ramnath

6:00PM – Carnatic Vocal: Bombay Jayashri Ramnath ,Violin: Mysore Srikanth, Mridangam: Poongulam Subramanian, Khanjira: Rajagopalan

15th Aug 2006 (Tuesday)
9:45AM to 12:15PM – Invocation: Compositions of Mysore Sadasiva Rao – Renuka Rudrapatna; Muthiah Bhagavathar – T.N.Seshagopalan; Q&A session – Face to face with Umayalapuram K. Sivaraman

6:00PM – Carnatic Vocal: Madurai T.N.Seshagopalan, Violin: H.K.Venkatram, Mridangam: Umayalapuram K. Sivaraman, Khanjira: N.Amrith

16th Aug 2006 (Wednesday)
9:45AM to 12:15PM – Invocation: Composition of Venna Seshanna – Dr. Hamsini Nagendra; Jayachamaraja Wodeyar – Dr. Sukanya Prabhakar; Mysore Sadasiva Rao – Dr.R.K.Srikantan, demonstration by M.S.Sheela and T.S. Satyavati

6:00PM – Veena & violin samvAda: Jayanthi & Kumaresh, Mridangam: Arjun Kumar, Ghatam: Sukanya Ramagopal

17th Aug 2006 (Thursday)

9:45AM to 12:15PM – Invocation: Composition of Mysore Vasudevacharya – Manasi Prasad; Mysore Vasudevacharya – S. Rajaram; Music in dance – Maya Rao and demonstration by artists of Natya Institute of Kathak and Choreography

6:00PM – Carnatic Vocal: R.K.Padmanabha, Violin: Mysore Manjunath, Mridangam: C. Cheluvaraju, Ghatam: G.S.Ramanujan

18th Aug 2006 (Friday)

9:45AM to 12:15PM – Invocation: Compositions of Muthiah Bhagavathar – Kalavathi Avadhooth; Veena Seshanna – Mysore V. Subramanya with demonstration by Rajalakshmi Tirunarayanan; Lakshya & lakshana in karnatic music – T.M.Krishna

6:00PM – Carnatic Vocal: T.M.Krishna, Violin: R.K.Sriramkumar, Mridangam: K.V.Prasad, Ghatam: Giridhar Udupa

19th Aug 2006 (Saturday)

9:45AM to 12:15PM – Invocation: Composition of Jayachamaraja Wodeyar – Sumana Vedanth; Ganapathi in Music – M.S. Sheela; Pada & Javali – Dr. Nagamani Srinath; Concluding Remarks – Mysore V. Subramanya

6:00PM – Violin Duet: Mysore Manjunath & Mysore Nagaraj, Mridangam: Srimushnam V. Raja Rao, Morsing: Vyasa Vittala

20th Aug 2006 (Sunday)

10:00AM – Conferment of the title “Sangeetha Kalaratna” to Conference President Mysore V. Subramanya

6:00PM – Bharatnatyam: Sridhar & Anuradha (Compositions of Karnataka Composers)

The season ticket for the complete conference is Rs. 150 for non-members and Rs. 120 for members. Alternatively, once can buy tickets for the individual concerts for Rs. 30.

All concerts are from 6PM to 9PM.

Concerts in Bangalore today

1) Carnatic Vocal by Sri O.S. Thyagarajan at Bangalore Gayana Samaja, KR Road at 5PM

2) Chitraveena recital by Sri N. Ravikiran at Odukkathur Swamigal Mutt, Gangadhar Chetty Road, Opp Ulsoor Lake at 6PM

3) Workshop on rare kritis on Lord Narasimha by Dr. T.S.Sathyavati at Vani Vidya Kendra, 1st N Block, Rajajinagar at 6PM. 

Upcoming concerts in Bangalore organized by Advaita

The following are the upcoming concerts in Bangalore organized by Advaita:

14th Aug 2006 (Monday)

6:30PM – Carnatic Vocal by Smt. Sudha Ragunathan at RV Dental College Auditorium, JP Nagar, Phase 1, Bangalore (Ticket: Rs. 100 available at venue)

15th Aug 2006 (Tuesday)

6:30PM – Special Independence Day music program – Violin by Sri Kunnakudi R. Vaidyanathan at RV Dental College Auditorium, JP Nagar, Phase 1, Bangalore (Ticket: Rs. 150 & Rs. 250 available at venue)

8th Sep 2006 (Saturday)

6:30PM – Carnatic Vocal by Sri T.M.Krishna at Mangala Mantapa, NMKRV Women’s College , 22nd Cross, 3rd Block, Jayanagar, Bangalore (Ticket: Rs. 100)

The venue, timings and the price of tickets for the following concerts have not been announced yet. The time should most probably be 6:30PM. The dates of the concerts might be subject to change considering that Advaita has already changed the dates of a few concerts from what they announced previously.

29th Sep 2006 – Carnatic Vocal by Smt. Nityashree Mahadevan

30th Sep 2006 – Hindustani Vocal by Gundecha Brothers

1st Oct 2006 – Carnatic Vocal by Madurai Sri T.N. Seshagopalan

2nd Oct 2006 – Hindustani Vocal by Smt. Shubha Mudgal

13th Oct 2006 – Rare ragas & Compositions – Part 2 by Sri R.K.Srikantan

11th Nov 2006 – Musical Nite by Sri S.P. Balasubramaniam (SPB) and Sri Gurukiran

15th Dec 2006 – Carnatic Mandolin by Sri U.Srinivas with Sri Zakhir Hussain on the tabla

1st Jan 2007 – Hindustani Vocal by Pt. Jasraj & Smt. Durga Jasraj

10th Feb 2007 – Santoor by Sri Shiv Kumar Sharma

18th Feb 2007 – Rare ragas & Compositions – Part 3 by Sri R.K.Srikantan

The Gokulashtami concerts series at the Odakathur Mutt starts from today. You can refer to the detailed schedule under the Category “Music Events” on the right side of this page/blog.